Dubai

 

Rajat Dhameja at Burj Khalifa At The Top

    Sky high in Dubai

Rajat Dhameja at Palm Jumeirah Boardwalk in Dubai

Rajat Dhameja at Atlantis, The Palm in Palm Jumeirah Dubai
Finally made it to the Atlantis
Rajat Dhameja Dubai Gold Souk
All that glitters is gold
Rajat Dhameja at Dubai Marina
Night lights at Dubai Marina
Rajat Dhameja at The Venetian in Las Vegas
Venetian Las Vegas
Rajat Dhameja Dubai Marina at Night
Dazzling and Brilliant Dubai Marina
Rajat Dhameja
Sketch at Dubai Marina in the United Arab Emirates

Rajat Dhameja Dubai Marina

    Marina Walk at Dubai Marina